,,Kitataučių įvaizdis lietuviškose Užgavėnių tradicijose“

Artėjant Užgavėnėms, vasario 21 d. 16.30 val. Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2, Vilnius) vyks pokalbis-diskusija ,,Kitataučių įvaizdis lietuviškose Užgavėnių tradicijose“. Diskusijos metu gilinsimės į šiuos klausimus:– Kokią įtaką Užgavėnių persirengėliai turi visuomenės santykiui su kitataučiais ir požiūrio į juos formavimui?  Kokią žinutę jaunoji karta gauna iš Užgavėnėms skirtų kaukių/ vaidmenų su išryškintais neigiamais stereotipais?  Ar paskiriant roles šventinėse programose nėra formuojamas stereotipinis žydų, romų ir kitų etninių grupių įvaizdis?   Ar žydo/ romo  įvaizdžio eskalavimas folklorinėje kūryboje neperžengia tolerancijos sampratos ribų? Ko reikia, kad persirengimas kitų etninių grupių atstovais per Užgavėnes „išeitų iš mados“?

Diskusijos dalyviai – Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros docentė dr. Laima Anglickienė,  Lietuvos edukologijos universiteto profesorius, etnologas Libertas Klimka, mitologas, religijotyrininkas, rašytojas Dainius Razauskas, Lietuvos žmogaus teisių centro, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai.